SGHK

Systém generálneho a hlavného kľúčaSGHK

Podstatou systému hlavného a generálneho kľúča (SGHK) je, že jedným kľúčom môžete otvoriť viaceré dvere a to na základe určených prístupových práv.

Systém SGHK je vhodný nielen pre firmy, ale aj pre domácnosti či bytové domy. Napríklad generálny riaditeľ má generálny kľúč, ktorým otvorí všetky dvere a miestnosti. Hlavné kľúče môžu mať napríklad vedúci oddelení pre všetky miestnosti svojho oddelenia a skupinové kľúče zamestnanci, ktorí otvoria už len niektoré miestnosti a dvere.

Systém generálneho a hlavného kľúča (ďalej len SGHK) umožňuje jedným bezpečnostným kľúčom uzamknúť ľubovoľný počet dverí a zároveň Vám dá možnosť určiť a delegovať prístupy na osoby, ktoré môžu do jednotlivých objektov alebo miestností vstupovať. Systém je vhodný nielen pre firmy , ale aj pre domácnosti, ktorým dáva možnosť komfortne uzamknúť jedným kľúčom napríklad vchodovú bráničku, vstupné dvere, dvere na terasu, garáž alebo pivnicu.

Podstatou SGHK je, že jedným kľúčom sa dá odomknúť viac dverí a na základe určených prístupových práv sa zamedzí nepovoleným vstupom. Systém SGHK slúži k riadeniu pohybu osôb v bytových domoch (spoločné priestory, priestory len pre istý okruh osôb a byty pre jednotlivcov), vo firmách alebo v domácnostiach. Výhodou systému je, že jediným kľúčom sa dajú otvoriť vložky všetkých dverí, ktoré spadajú pod jeho práva. 


Formulár na stiahnutie TU / tabuľka SGHK KEYmax  

 

 

SGHK kľúče systém

 

   System generalneho a hlavneho kluca, SGHK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Klucova sluzba, vyroba klucov, znacky

Prihlásenie